Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: OS7-025-2018, Höstraps. Sortförsök resis. mot klumprotsjuka, med 6 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till OS7-025-2018: F örsöksnummer: LB-244-2017, ADB 07AB08, skörd 2018
Försöksvärd: Bollerups lantbruksinstitut , Bollerups Gård, 273 94 Tomelilla
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd:2017-08-25
Skörd: 2018-07-23
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörd
  Försök till OS7-025-2018: F örsöksnummer: MB-303-2017, ADB 07AB09, skörd 2018
Försöksvärd: Ulf Andersson , Jordholmsvägen 120 , 235 99 Vellinge
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 2017-08-30
Gödsling hösten: 2017-08-30
Svampbehandling: 2018-05-15
Snigelbekämpning: 2017-08-31
Skiljning utförd: 2018-06-28
Skörd 2018-07-16
  Fältkort Fältkort med karta.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Sprutjournal
  Försök till OS7-025-2018: F örsöksnummer: LB-242-2017, ADB 07AB07, skörd 2018
Försöksvärd: Thomas Persson , Nöbbelöv 61, 272 92 Simrishamn
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2017-08-26
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
<< SLUT OS7-025-2018
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan