Försöken start | sök |

Alla: 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-3021-2018, Örtogräs i höstvete, höst och vår, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L5-3021-2018: F örsöksnummer: M-316-2017, ADB 05B462, skörd 2018
Försöksvärd: Dan-Ove Jönsson , Dangård Lantbruk AB , Åkarp 3302, 242 93 Hörby
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Behandling i dc 10 utfört 20/10.
  Fältkort Fältkort med karta.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal.
<< SLUT L5-3021-2018
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan