Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L9-2015A-2018, Effekt och strategi mot svampsjukdomar i råg, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L9-2015A-2018: F örsöksnummer: LA-53-2018, ADB 153072, skörd 2018
Försöksvärd: Hushållningssällskapet Skåne , Skepparslövsvägen 258, 291 91 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Behandling 1: 2018-05-05 led 5-7
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till L9-2015A-2018: F örsöksnummer: 549/18, ADB 153071, skörd 2018
Försöksvärd: Gunnar Tornhill , Vallkärra Gård, Tornhillsv. 25, 225 91 Lund
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Svampbekämpning led 5-7: 208-04-27
Svampbekämpning led 2-7: 2018-05-16
Skörd: 2018-07-19
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Sprutjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Gradering och skörd
<< SLUT L9-2015A-2018
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan