Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L9-1050-2018, Strategi mot Septoria tritici, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L9-1050-2018: F örsöksnummer: M-571-2018, ADB 153075, skörd 2018
Försöksvärd: Nils-Gustav Nilsson , Planagård 304, 254 70 Kattarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Svampbehandling 1 enligt plan: 2018-05-20
Svampbehandling 2 enligt plan: 2018-05-25
Svampbehandling 3 enligt plan: 2018-05-29
Skörd: 2018-07-17
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Graderingar, sprutjournal och skörd
  Försök till L9-1050-2018: F örsöksnummer: LB-231-2018, ADB 153076, skörd 2018
Försöksvärd: Håkan Jönsson , Skönadals Agro AB, Gislöv, 272 92 Simrishamn
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Behandling 1 enligt plan: 2018-05-25
Behandling 2 enligt plan: 2018-05-30
Behandling 3 enligt plan: 2018-06-08
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till L9-1050-2018: F örsöksnummer: M-548-2018, ADB 153074, skörd 2018
Försöksvärd: Johan Hansson , Höjalundsv. 22-0, Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådatum: 2017-09-28
Svampbehandling enl plan DC 37: 2018-05-22
Svampbehandling enl plan DC 55: 2018-06-04
Svampbehandling enl plan DC 55: 2018-06-05
Insektsbehandling utförd: 2018-06-18
Skörd: 2018-07-26
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörd
<< SLUT L9-1050-2018
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan