Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L9-8450-2018, Effekt och skördeökning vid bekämpning av svamp i höstraps., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L9-8450-2018: F örsöksnummer: LB-229-2018, ADB 153082, skörd 2018
Försöksvärd: Bollerups lantbruksinstitut , 273 94 Tomelilla
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Behandling 1: 2018-05-11
Behandling 2: 2018-05-16
Skörd: 2018-07-23
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörd
  Försök till L9-8450-2018: F örsöksnummer: M-547/18, ADB 153081, skörd 2018
Försöksvärd: Kornbomaskin AB, Håkan Olsson , Kornheddingevägen 7, 245 91 Staffanstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Behandling 1,led 6: 2018-05-04
Behandling 2, led 2-5, 7: 2018-05-15
Behandling 3, led 6: 2018-05-17
Skörd: 2018-07-13
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Sprutjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) gradering och skörd
<< SLUT L9-8450-2018
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan