Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L9-4011B-2018, Strategi mot svampsjukdomar i vårkorn i Sydsverige, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L9-4011B-2018: F örsöksnummer: M-596/18, ADB 153090, skörd 2018
Försöksvärd: Mats Ljungberg , Billeberga 5911, 268 74 Billeberga
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådatum: 2018-04-13
Svampbehandling DC 31: 2018-05-24
Svampbehandling DC 37-39: 2018-06-04
Svampbehandling DC 55: 2018-06-07
Svampgradering utförd 2018-07-02
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L9-4011B-2018
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan