Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-0610-2018, Ärter, sortförsök, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L7-0610-2018: F örsöksnummer: LB-207-2018, ADB 07C729, skörd 2018
Försöksvärd: Henrikfälts Lantbruk AB , Henrikfältsv. 100, 270 21 Glemmingebro
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2018-04-29
Skörd: 2018-07-27
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörd
<< SLUT L7-0610-2018
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan