Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L3-2311-2018, Kvävegödsling och strategi till blandvall, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L3-2311-2018: F örsöksnummer: M-524-2018, ADB 03W185, skörd 2018
Försöksvärd: Nils-Olof Bengtsson , Boarp 846, 268 68 Röstånga
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Försöksgödsling led 2-4, 6: 2018-04-30
Behandling enligt plan led 5: 2018-05-09
Gödning led 6: 2018-05-11
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L3-2311-2018
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan