Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L3-0014.2008, Avloppslam-effekt på gröda och jord., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Slamspridning på åkermark. Presentation av Per-Göran Andersson
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L3-0014.2008: F örsöksnummer: M-317/81, ADB 03K116, skörd 2008
Försöksvärd: Svenstorps Gods , Igelösa Gård, Lund
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-0014.2008: F örsöksnummer: M-318/81, ADB 03K117, skörd 2008
Försöksvärd: Peter Bager , Petersborg, 230 42 Tygelsjö
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L3-0014.2008
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan