Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L3-2274-1.2008, Gödslingsstrategi i höstvete., med 5 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L3-2274-1.2008: F örsöksnummer: MC 836/07, ADB 03K020, skörd 2008
Försöksvärd: Rydsgårds Gods AB , Rydsgårds Gård, 274 62 Rydsgård
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd 27/9-07.
Gödslingstidpunkter:
Höst: 3/10-07.
Vår:
1; 19/3-08.
2; 16/4-08.
3; 9/5-08.
4; 27/5-08.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2274-1.2008: F örsöksnummer: LC-428-2007, ADB 03K016, skörd 2008
Försöksvärd: Andersson, Magnus , Ormastorpsgården, 265 90 Åstorp
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Gödsling enl plan:
Tidpunkt 1. 071004 DC 11,4
Tidpunkt 2. 080327 DC 21-22
Tidpunkt 3. 080416 DC 21-22
  Fältkort Verkligt Fältkort av 071008
  Karta Karta till Försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2274-1.2008: F örsöksnummer: M-304/07, ADB 03K019, skörd 2008
Försöksvärd: Magnus Vigre , Reslöv 26, 240 30 Marieholm
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 11/10-07
Försöksgödsling enligt plan: Led H,I 11/10-07 Vid sådd.
Led G 27/3-08 Dc:21
Led B-L 16/4-08
Led:L 6/5-08 Dc:31
Led: J,K Dc 41 27/5-08
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2274-1.2008: F örsöksnummer: 303/07, ADB 03K018, skörd 2008
Försöksvärd: Staffan Dromberg , Hjärupsgården, Hjärup
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 8/10-07
Gödsling enl. plan: Led H,I 10/10-07
Led G 27/3-08 Dc: 21
Led B-L 16/4-08Dc:27
Led:L 8/5-08 Dc:31
Led:J,K dc 39 23/5-08
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2274-1.2008: F örsöksnummer: LB-256-2007, ADB 03K017, skörd 2008
Försöksvärd: Karl-Axel Jönsson , Vranarp 1512, 272 93 Tommarp
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sort: Skalmeje Gödsling 1: 07-09-25
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L3-2274-1.2008
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan