Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: SFO-2170-2014, Rödklöver. Strängläggn.&Reglone, olika tidpunkter., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till SFO-2170-2014: F örsöksnummer: M-642-2014, ADB 063571, skörd 2014
Försöksvärd: Fredrik Ohlsson , Sjöstorp 301 , 247 94 Dalby
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Komplett fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT SFO-2170-2014
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan