Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: R5-1801.2014, Radhacknings- och radsprutningsförsök, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R5-1801.2014: F örsöksnummer: LA-28-2014, ADB 05B274, skörd 2014
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Box 9084, 291 09 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2014-04-30
Sprutat led 2 &3 enligt plan: 2014-05-15
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Övrigt Sprutjournal
  Försök till R5-1801.2014: F örsöksnummer: LC-408-2014, ADB HL4403, skörd 2014
Försöksvärd: Magnus Andersson , Ormastorpsgården, 265 90 Åstorp
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Sådd: 2013-09-08 samt 2013-09-21
Ogräsbekämpning 1 enligt plan: 2013-09-14 samt 2013-09-25
Ogräsbekämpning 2 enligt plan: 2014-03-21
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Övrigt Sprutjournal
<< SLUT R5-1801.2014
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan