Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: R5-1221.2014, Radhacknings- och radsprutningsförsök - Höstvete och renkavle, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R5-1221.2014: F örsöksnummer: LC-410-2013, ADB 05B263, skörd 2014
Försöksvärd: Anders Bengtsson , Ellenbergavägen 371, 262 93 Ängelholm
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Sådd: 2013-09-07
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT R5-1221.2014
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan