Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L3-0010-2014, Växtföljd och skörderester., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L3-0010-2014: F örsöksnummer: MB-591/1951, ADB 03S027, skörd 2014
Försöksvärd: Peter Bager , Petersborg , 218 75 Tygelsjö
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Gödsling enl. plan: 2/5.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Komplett fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L3-0010-2014
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan