Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L9-1071, Strategi mot Mjöldagg i höstvete, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L9-1071: F örsöksnummer: LB-223-2014, ADB 152609, skörd 2014
Försöksvärd: Sandby Jordbruks AB , Sandby boställe 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer:
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
<< SLUT L9-1071
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan