Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L5-2450-2014, Renkavle och örtogräs i höstvete, höst och vår, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2014
  Försök till L5-2450-2014: F örsöksnummer: LC-412-2013, ADB 05B261, skörd 2014
Försöksvärd: Ulf Weifält , Wejbygården, 262 90 Ängelholm
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Sådd: 2013-09-17
Behandling 1 enligt plan: 2013-09-25
Behandling 2 enligt plan: 2013-10-08
Behandling 3 enligt plan: 2014-04-16
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Övrigt Sprutjournal
  Försök till L5-2450-2014: F örsöksnummer: LC-411-2013, ADB 05B260, skörd 2014
Försöksvärd: Jan Arvidsson , Häljarpsvägen 72, 265 90 Åstorp
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Sådd: 2013-09-10
Behandling 1 enligt plan, led 2-5: 2013-09-20
Behandling 2 enligt plan, led 2-4+6-10: 2013-09-30
Behandling 3 enligt plan led 2-5+8-12:2014-03-29
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Övrigt Sprutjournal
  Försök till L5-2450-2014: F örsöksnummer: 331/13, ADB 05B262, skörd 2014
Försöksvärd: Hans Rasmusson, V.Gunnarstorp , Wrams Gunnarstorpsv. 267 72 Billesholm
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Behandling:1och2 Dc: 10 2013-10-25
Behandling 2: Dc: 12 2013-11-06. Fytotox alla 0%.
Fytotox alla 0%
Vårbehandling:2014-04-17.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Övrigt Karta
  Övrigt Behandlingsjournal.
  Övrigt Sprutjournal.
<< SLUT L5-2450-2014
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan