Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: R7-109.2014, Fusariumtest, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R7-109.2014: F örsöksnummer: LA-83-2013, ADB 07BL28, skörd 2014
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2013-10-15
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till R7-109.2014: F örsöksnummer: MA-340-2013, ADB 07BL27, skörd 2014
Försöksvärd: HS Malmöhus , Borgeby gård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 11/10.
Planttäthet: alla 100 1/11.
Planttäthet: alla 100, 10/4
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort utbytt-sått efter annan plan med rågvete.
  Fältkort Komplett fältkort
<< SLUT R7-109.2014
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan