Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L5-2426.2014, Losta och örtogräs i höstvete, vårbehandling, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2014
  Försök till L5-2426.2014: F örsöksnummer: LA-31-2014, ADB 05B278, skörd 2014
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2013-12-10
Ogräsbekämpning led 2-5: 2014-04-10
Sprutat T2: 2014-04-20
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Övrigt Sprutjournal
  Försök till L5-2426.2014: F örsöksnummer: LB-218-2014, ADB 05B279, skörd 2014
Försöksvärd: Marsvinsholm , MARSVINSHOLMS ALLÉ 136 -20 271 93 YSTAD
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sprutat tidp 1: 2014 04-07
Sprutat tisp 2:2014-04-17
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Övrigt Sprutjournal
  Försök till L5-2426.2014: F örsöksnummer: M-562/14, ADB 05B280, skörd 2014
Försöksvärd: Håkan Jönsson , Klörups Backar 83, 231 95 Trelleborg
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för behandling: 16/4.
Behandling 12 dagar senare: 28/4.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort.
  Övrigt Sprutjournal.
<< SLUT L5-2426.2014
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan