Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L9-1070-2014, Strategi mot rost i höstvete., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2014
  Försök till L9-1070-2014: F örsöksnummer: M-592-2014, ADB 152612, skörd 2014
Försöksvärd: Nils Lundberg , Tingaröds boställe , 274 53 Skivarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Första behandling St.31:28/4.
Behandling St.37:14/5.
Behandling St.59: 9/6.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Behandlingsjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L9-1070-2014: F örsöksnummer: M-591-2014, ADB 152611, skörd 2014
Försöksvärd: Gert Gren , Svedberga gård, (Försöket på Kulla Gunnarstorp) , 260 35 Ödåkra
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Första behandling St 31: 29/4.
Andra behandling St 39: 22/5.
Tredje behandling St.59:3/6.
18/6 Behandling mot insekter, 0,2 Mavrik + 0,14 Teppeki
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Behandlingsjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L9-1070-2014
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan