Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L6-703.2014, Ensilagemajs. Sortförsök, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2014
  Försök till L6-703.2014: F örsöksnummer: LB-219-2014, ADB 063566, skörd 2014
Försöksvärd: Bollerups Lantbruksinstitut , 273 94 Tomelilla
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd enl plan: 2014-04-25
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L6-703.2014: F örsöksnummer: LA-34-2014, ADB 063565, skörd 2014
Försöksvärd: Naturbruksgymnasiet , Skolgatan 37, 291 73 Önnestad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Gödsling: 2014-04-22
Sådd: 2014-04-27
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L6-703.2014
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan