Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-501.2014, Havre. Sort * behandling, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2014
  Försök till L7-501.2014: F örsöksnummer: LB-207-2014, ADB 07C381, skörd 2014
Försöksvärd: Bollerup , Bollerup 273 94 Tomelilla
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd enl plan: 2014-04-04
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Försök till L7-501.2014: F örsöksnummer: MB-530-2014, ADB 07C380, skörd 2014
Försöksvärd: Bengt Persson , Säby Kyrkoväg 105, Glumslöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 2014-04-04
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till L7-501.2014: F örsöksnummer: LC-404-2014, ADB 07C375, skörd 2014
Försöksvärd: Ulf Weifelt , Vejbyslättsvägen 190, 265 55 Vejbystrand
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Sådd: 2014-04-28
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L7-501.2014
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan