Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: R1-143M-2014, Strukturkalkning., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R1-143M-2014: F örsöksnummer: MA-722-2001, ADB 01A161, skörd 2014
Försöksvärd: Nils Gustav Nilsson , Planagården 304 , 254 70 Kattarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT R1-143M-2014
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan