Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: OS3-192-2014, Optimal kvävegödsling på våren i höstraps, med 4 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer: Gödsling enligt plan 6/3
  Försök till OS3-192-2014: F örsöksnummer: 643/13, ADB 03S126, skörd 2014
Försöksvärd: Jeppa Olander , Hemmesdyngevägen 158
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Gödsling enligt plan 6/3 samt klippt plantor
  Fältkort
  Karta
  Försök till OS3-192-2014: F örsöksnummer: 644/13, ADB 03S125, skörd 2014
Försöksvärd: Kristian Persson , Farstorps gård AB, 241 92 Eslöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Gödsling enligt plan samt klippt plantor 7/3
  Karta
  Fältkort
  Försök till OS3-192-2014: F örsöksnummer: LB-203-20104, ADB 03S124, skörd 2014
Försöksvärd: Per-Erik Holmgren , Westremark, 272 92 Simrishamn
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Gödslat tidp 1 enl plan 2014-03-06
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till OS3-192-2014: F örsöksnummer: LB-202-2014, ADB 03S123, skörd 2014
Försöksvärd: Birger Bernhoff , Gärsnäsgården, 272 96 Gärsnäs
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Gödsling tidp 1 utförd enl plan 2014-03-05
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
<< SLUT OS3-192-2014
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan