Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L9-8440.2014, Strategi och preparatjämförelse, för bekämpning av bommulsmögel/svartfläcksjuka i höstoljevöxter, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L9-8440.2014: F örsöksnummer: LB-225-2014, ADB 152605, skörd 2014
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Sandby Gård 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Behandlat enl plan: 20140502
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till L9-8440.2014: F örsöksnummer: M-587-2014, ADB 152606, skörd 2014
Försöksvärd: Ingvar Hempel , Stävie mölleväg 80 , 235 91 Vellinge
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Behandlat enl. plan: 5/5.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal.
  Fältkort Fältkort.
<< SLUT L9-8440.2014
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan