Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-301-2014, Sort * behandling Vårvete, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2014
  Försök till L7-301-2014: F örsöksnummer: LA-10-2014, ADB 07C328, skörd 2014
Försöksvärd: Br. Jönsson , Eskilstorpsgård, 297 91 Vittskövle
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2014-03-30
Grundgödsling: 2014-03-30
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-301-2014: F örsöksnummer: MC-529-2014, ADB 07C327, skörd 2014
Försöksvärd: Lars-Åke Bengtsson , St. Uppåkravägen 117 , 245 93 Staffanstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 04-01.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till L7-301-2014: F örsöksnummer: MB-528-2014, ADB 07C337, skörd 2014
Försöksvärd: Magnus Schyllert , Ö. Värlinge byaväg 1 , 231 94 Trelleborg
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd:04-02.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT L7-301-2014
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan