Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L9-4011, Strategi mot svampsjukdomar i vårkorn i Sydsverige., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2014
  Försök till L9-4011: F örsöksnummer: M-644-2014, ADB 152660, skörd 2014
Försöksvärd: Verntofta Gård AB , Källstorpsvägen 74 , 231 98 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Behandlat St.32:26/5.
Behandlat ST.41:4/6.
Behandlat St.49:9/6.
Behandlat St.51: 12/6.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort-nytt försöksnummer.
  Övrigt Behandlingsjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L9-4011: F örsöksnummer: LB-238-2014, ADB 152661, skörd 2014
Försöksvärd: Per Erik Helgesson , Eriksfält 271 76 Löderup
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Behandlat enl plan T1: 2014-06-02
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Övrigt Sprutjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L9-4011
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan