Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: OS7-1-2014, Våraps. Sortförsök., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till OS7-1-2014: F örsöksnummer: MB-600-2014, ADB 07A810, skörd 2014
Försöksvärd: HS Malmöhus , Borgeby gård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 30/4.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Graderingar samt skörd
  Rapport Väderdata
  Fältkort Komplett fältkort
  Övrigt Jordanalys
<< SLUT OS7-1-2014
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan