Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L9-8450-2014, Svampbekämpning i höstrapsens blomning, inverkan på skördetidpunkt och avkastning., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L9-8450-2014: F örsöksnummer: M-635-2014, ADB 152645, skörd 2014
Försöksvärd: HS Malmöhus , Borgeby gård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för behandling:6/5.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning i fält.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L9-8450-2014
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan