Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L15-1020 2014, Gulrostbekämpning i höstvete, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2014
  Försök till L15-1020 2014: F örsöksnummer: 327/13, ADB 152577, skörd 2014
Försöksvärd: Claes-Eric Claesson , Jordberga Gård AB , 231 99 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
Behandling enligt plan: 25/11, Dc:22.
Vårbehandling DC 31: 28/4.
Behandling DC39:13/5.
Behandling DC59: 9/6.
  Karta Ny rättad karta.
  Fältkort Fältkort uppdaterat.
  Övrigt Behandlingsjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-1020 2014: F örsöksnummer: 328/13, ADB 152578, skörd 2014
Försöksvärd: John Persson , Albertav. 192, 245 91 staffanstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Behandling enligt plan: 22/11, Dc:22
Vårbeh. DC 31:2014-04-22.
Behandling DC39:13/5.
Behandling DC59: 9/6.
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Övrigt Behandlingsjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L15-1020 2014
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan