Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: OS7-25.2014, Sortförsök resis. mot klumprotsjuka. höstraps, med 4 st. försök
Syftet med planen: Sortförsök resis. mot klumprotsjuka. höstraps
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2014
  Försök till OS7-25.2014: F örsöksnummer: LB-244-2013, ADB 07A763, skörd 2014
Försöksvärd: Thomas Persson , Ö. Nöbbelöv 61, 272 92 Simrishamn
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2013-08-16
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till OS7-25.2014: F örsöksnummer: MA-305-2013, ADB 07A764, skörd 2014
Försöksvärd: Hans & Bertil Odell , Vanninge gård , 231 97 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 27/8.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT OS7-25.2014
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan