Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: R6-821.2014, Utveckling av sortprovn. av ensilagemajs, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R6-821.2014: F örsöksnummer: LA-33-2014, ADB 063304, skörd 2014
Försöksvärd: Naturbruksgymnasiet , Skolgatan 37, 291 73 Önnestad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2014-04-26
Gödsling: 2014-04-22
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT R6-821.2014
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan