Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L5-840.2014, Ogräsbekämpning i ensilagemajs, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2014
  Försök till L5-840.2014: F örsöksnummer: LA-51-2014, ADB 152688, skörd 2014
Försöksvärd: Önnestadsgymnasiet , Skolgatan 37, 291 37 Önnestad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2014-04-26
Behandling 1 enligt plan: 2014-05-20
Behandling 2 enligt plan: 2014-06-02
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Övrigt Sprutjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-840.2014: F örsöksnummer: LB-235-2014, ADB 152689, skörd 2014
Försöksvärd: Bollerups Lantbruksinstitut , Bollerup 273 94 Tomelilla
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Behandlat enl plan: 2014-05-26
Behandlat enl plan t2: 2014-06-08
radhackat led 7 enl plan: 2014-06-10
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Övrigt sprutjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L5-840.2014
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan