Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L3-2291 2014, Kvävestrategi i maltkorn, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer: Sådd: 2014-04-06
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2014
  Försök till L3-2291 2014: F örsöksnummer: MB-561-14, ADB 03S107, skörd 2014
Försöksvärd: Staffan Dromberg , St.Uppåkra 8, 245 93 Staffanstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd:2014-04-06.
Gödsling enl. plan St.31:28/5.
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till L3-2291 2014: F örsöksnummer: M-590--2014, ADB 03S106, skörd 2014
Försöksvärd: Göran Olsson , Simrisdalsvägen 411 , 231 97
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd och gödsling:24/4.>br>Gödsling St.32: 6/6.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2291 2014: F örsöksnummer: LA-30-2014, ADB 03S108, skörd 2014
Försöksvärd: Lars Göransson , Nosabyvägen 228, 291 47 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2014-04-21
Behandling 1 enligt plan: 2014-06-04
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L3-2291 2014
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan