Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L15-8422 2014, Bekämpning av Phoma i höstraps, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Fältkort Fältkort
  Försök till L15-8422 2014: F örsöksnummer: 335/13, ADB 152584, skörd 2014
Försöksvärd: Mats Bramstorp , Gislövsvägen 57, 231 91 Trelleborg
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Behandling: Led 4 dc:14, 8/10
Behandling: Led 5 dc: 16-18, 15/10
Behandling: Led 2 och 3 dc:18 11/11
  Mätning (gradering, skörd etc.) Planttäthet 9/10 Dc:14
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Behandlingsjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-8422 2014: F örsöksnummer: LB-273-2013, ADB 152582, skörd 2014
Försöksvärd: Tuve Åkesson , Hammarlunda, 272 92 Simrishamn
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Behandling 1+2: 2013-10-10
Behandling 3: 2013-11-08
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Övrigt sprutjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-8422 2014: F örsöksnummer: LB-274-2013, ADB 152583, skörd 2014
Försöksvärd: Hushållningssällskapet Kristianstad , Husshållningssällskapet , Sandby gård, 276 37 BORRBY
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Behanling 1+2: 2013-10-10
Behandling 3: 2013-11-08
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Övrigt Sprutjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L15-8422 2014
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan