Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L5-2428-2014, Rajgräs och örtogräs i höstvete, höst och vår., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2014
  Försök till L5-2428-2014: F örsöksnummer: M-330-2013, ADB 05B258, skörd 2014
Försöksvärd: Ola Wall , Granliden 1858 , 268 71 Teckomatorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Behandlat i St. 10: 1/10.Fytotox: alla 0% 16/10 samt 7/11
Vårbehandlat 12/4.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal.
  Övrigt Sprutjournal-Behandling 16/10.
  Övrigt Sprutjournal-vårbehandlat 12/4.
<< SLUT L5-2428-2014
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan