Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L9-3041, Svampbekämpning i vårvete i Skåne., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L9-3041: F örsöksnummer: M-643-2014, ADB 152652, skörd 2014
Försöksvärd: Lars-Åke Bengtsson , Gamlegård , 245 93 Staffanstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Behandlat i St.32:29/5.
Behandlat St.39:4/6.
Behandlat St.59: 14/6.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort-nytt försöksnummer.
  Övrigt Behandlingsjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L9-3041: F örsöksnummer: LB-237-2014, ADB 152653, skörd 2014
Försöksvärd: Per Erik Helgesson , Eriksfält 271 76 Löderup
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Behandlat enl plan:2014-06-02
T2:2014-06-09
T3: 2014-06-18
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Övrigt Sprutjoural
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L9-3041
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan