Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: R7-7112.2014, Matpotatis. Sortförsök, eo, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R7-7112.2014: F örsöksnummer: LA-23-2014, ADB 07A802, skörd 2014
Försöksvärd: Naturbruksgymnasiet , Skolgatan 37, 291 73 Önnestad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Grundgödsling: 2014-04-10 samt 2014-04-17
Datum för sättning: 2014-04-17
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till R7-7112.2014: F örsöksnummer: LA-24-2014, ADB 07A803, skörd 2014
Försöksvärd: Torbjörn Ohlsson , Ullstorpsbyagata 22, 291 93 Önnestad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Grundgödsling: 2014-04-22, 2014-04-25
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT R7-7112.2014
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan