Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L9-4040-2014, Effekt och förändring hos fungicider i vårkorn. , med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2014
  Försök till L9-4040-2014: F örsöksnummer: M-645-2014, ADB 152664, skörd 2014
Försöksvärd: Mats Sonander , N. Solhemsvägen 55 , 244 93 Kävlinge
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för beh. St.37:4/6.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Behandlingsjournal,
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L9-4040-2014: F örsöksnummer: M-646-2014, ADB 152665, skörd 2014
Försöksvärd: Bengt Pålsson , Bodarp 48 , 231 94 Trelleborg
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för behandling St.41:4/6.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Behandlingsjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L9-4040-2014
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan