Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L3-0014-2014, Avloppsslam-effekt på gröda och jord, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Fältkort Fältkort
  Försök till L3-0014-2014: F örsöksnummer: M318/1981, ADB 03S031, skörd 2014
Försöksvärd: Peter Bager , Petersborg, 21875 Tygelsjö
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Planttäthet samt N-profil 18/3-14.
Försöksgödsling enl. plan: 2/5.
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Komplett fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-0014-2014: F örsöksnummer: 317/1981, ADB 03S030, skörd 2014
Försöksvärd: Björnstorp o. Svenstorps Godsförvaltning , Igelösa gård, Lund , 247 98 Genarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Slam spridning 2013-08-08.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Komplett fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L3-0014-2014
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan