Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: R7-T6, Sortförsök matpotatis 3-linjer, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R7-T6: F örsöksnummer: LA-54-2014, ADB HL4406, skörd 2014
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Box 9084, 291 09 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sättning: 2014-05-16
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT R7-T6
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan