Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L2-4048-3.2014, Reducerad jordbearbetning, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2014
  Försök till L2-4048-3.2014: F örsöksnummer: 248, ADB 02S063, skörd 2014
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Sandby Gård
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd och Gödsling 2014-03-31
  Karta Karta
  Fältkort fältkort
  Övrigt bearbetningsprotokoll
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L2-4048-3.2014
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan