Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: R5-1321, Radhacknings- och radsprutningsförsök - Höstraps, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R5-1321: F örsöksnummer: LA-68-2013, ADB 05B244, skörd 2014
Försöksvärd: Önnestadsgymnasiet , Skolgatan 37, 291 73 Önnestad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2012-08-21
Grundgödsling enligt plan: 2013-08-21
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT R5-1321
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan