Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L3-1031, Kvävegödsling med olika gödselmedel i höstvete., med 4 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2014
  Försök till L3-1031: F örsöksnummer: 541/14, ADB 152589, skörd 2014
Försöksvärd: Magareta Karlsson , Källstorpsv.11 , 231 97 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Gödsling DC23-29:25/3.
Gödsling DC37-39:13/5.
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till L3-1031: F örsöksnummer: LC-407-2014, ADB 152590, skörd 2014
Försöksvärd: Anders Bengtsson , Ellenbergavägen 371, 262 93 Ängelholm
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Sådd: 2013-09-21
Gödsling: 2014-04-02
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till L3-1031: F örsöksnummer: LB-209-2014, ADB 152591, skörd 2014
Försöksvärd: Tommy Nilsson , Tjustorp 1521 273 98 Smedstorp
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Gödsling tidp 1 enl plan:2014-08-07
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till L3-1031: F örsöksnummer: M-540-2014, ADB 152588, skörd 2014
Försöksvärd: Christer Lindén , Trä 1308 , 268 72 Teckomatorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för gödsling 5/4.
OBS!Försöket är kasserat!
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT L3-1031
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan