Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-401.2014, Vårkorn. Sort * behandling, med 7 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2014
  Försök till L7-401.2014: F örsöksnummer: LB-206-2014, ADB 07C357, skörd 2014
Försöksvärd: Hushållningssällskapet SandbyGård , Sandby Gård
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sårr enl plan: 2014-03-31
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Försök till L7-401.2014: F örsöksnummer: LA-13-2014, ADB 07C342, skörd 2014
Försöksvärd: Åkessons Lantbruks AB , Norregårdsväg 5-18, 295 91 Bromölla
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2014-04-01
Grundgödsling:2014-04-01
  Karta Karta
  Övrigt Rutfördelning
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Fältkort Fältkort
  Försök till L7-401.2014: F örsöksnummer: MB-526-2014, ADB 07C355, skörd 2014
Försöksvärd: Anders Wijk , Magnerupsvägen 21 , 254 77 Fleninge
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 1/4.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till L7-401.2014: F örsöksnummer: MB-525-2014, ADB 07C346, skörd 2014
Försöksvärd: Kristofer Hansson , Nyboholm , 244 94 Furulund
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd:5/4.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till L7-401.2014: F örsöksnummer: MC-524-2014, ADB 07C341, skörd 2014
Försöksvärd: Lennart Larsson , Linelunds gård , 231 70 Anderslöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 2/4.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till L7-401.2014: F örsöksnummer: MB-527-2014, ADB 07C354, skörd 2014
Försöksvärd: Johan Olsson , Svalövs Gymnasium, Box 113 , 268 22 Svalöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd:28/4.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till L7-401.2014: F örsöksnummer: LC-403-2014, ADB 07C356, skörd 2014
Försöksvärd: Bengt Ekelund , Gamla Malmövägen 459, 262 92 Ängelholm
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Sådd: 2014-03-20
grundgödsling:2014-03-12
Gödsling 2 enligt plan: 2014-04-22
Behandling 1 enligt plan: 2014-04-28
Behandling 2 enligt plan: 2014-05-06
Behandling 3 enligt plan: 2014-05-28
Behandling 4 enligt plan: 2014-06-01
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L7-401.2014
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan