Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-613.2014, Åkerbönor sort* behandling, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2014
  Försök till L7-613.2014: F örsöksnummer: LC-405-2014, ADB 07C402, skörd 2014
Försöksvärd: Jan Arvidsson , Häljarpsvägen 72, 265 90 Åstorp
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Sådd: 2014-04-17
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L7-613.2014
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan