Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: OS7-21.2014, Höstraps. Sortförsök-Hybridsorter., med 4 st. försök
Syftet med planen: Sortförsök höstraps
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2014
  Försök till OS7-21.2014: F örsöksnummer: LB-240-2013, ADB 07A777, skörd 2014
Försöksvärd: Birger Bernhoff , Gärsnäs Gård, 27296 Gärsnäs
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2013-08-16
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till OS7-21.2014: F örsöksnummer: MB-315-2013, ADB 07A779, skörd 2014
Försöksvärd: Hans & Bertil Odell , Vanninge gård , 231 97 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 27/8.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort.
<< SLUT OS7-21.2014
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan