Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L5-406-2014, Örtogräs, speciellt pilört i vårvete., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L5-406-2014: F örsöksnummer: M-650-2014, ADB 05B301, skörd 2014
Försöksvärd: Mats Johnsson , Nyhem 5930 , 268 73 Billeberga
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för behandling:29/5.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Behandlingsjournal.
<< SLUT L5-406-2014
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan