Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L5-400.2014, Örtogräs i vårkorn, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2014
  Försök till L5-400.2014: F örsöksnummer: LB-229-2014, ADB 05B294, skörd 2014
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Sandbygård 27637 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Utlagt och behandlat tidp 1 enl plan:2014-05-21
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Övrigt Sprutjournal
<< SLUT L5-400.2014
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan