Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-171, Sortjämförelse av olika utsädesmängder i vårkorn, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2014
  Försök till L7-171: F örsöksnummer: LB-211-2014, ADB 152593, skörd 2014
Försöksvärd: Bollerup , Bollerup 273 94 Tomelilla
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd och gödsling enl plan: 2014-04-04
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-171: F örsöksnummer: M-549-2014, ADB 152592, skörd 2014
Försöksvärd: Kristofer Hansson , Nyboholm , 244 94 Furulund
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 5/4.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-171
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan