Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L3-1040.2014, Biokol, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L3-1040.2014: F örsöksnummer: LB-208-2014, ADB HL4377, skörd 2014
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Sandbygård 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Försöket utlagt och gödslat: 2014-03-20
  Fältkort Fältkort
  Karta karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L3-1040.2014
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan